Pojďme přepnout!

Mezivládní panel pro klimatickou změnu OSN varuje: Zbývá sotva 12 let, abychom při maximálním společném úsilí odvrátili klimatický kolaps a zachránili planetu pro další generace. Odpojení se od špinavého uhlí je to nejmenší.

Proč bez uhlí?

Uhelná energetika je nejhorší příspěvek Česka ke klimatickým změnám.

V cestě za směřováním k nulovým emisím je tzv. vystoupení z uhlí bezprostředně nutný cíl k dosažení.

Pojďme s tím skoncovat! Přestaňme konečně financovat špinavou energii!

Už dnes je možné přepnout veřejnou správu a samosprávu na obnovitelnou energii a ukázat, že nám není jedno, jaká bude budoucnost.

Začít můžeme zdola. Změňme poptávku po energiích v Česku. Tlakem na obce, kraje a firmy, aby používaly výhradně elektřinu z čistých a obnovitelných zdrojů. Změnou poptávky na trhu podpoříme rozvoj obnovitelných zdrojů a urychlíme konec uhlí.

Chci přepnout! →

Kde se přepíná

Ondřej Rut

Praha 3 - Ondřej Rut, místostarosta

Ve zvyšování energetické účinnosti v obcích je obrovský potenciál. Už v roce 2014 iniciovali Zelení v městské části Praha 3 projekt energetických úspor se zaručeným výsledkem (EPC), do kterého jsme zapojili 12 objektů, většinou základních škol. Soukromý dodavatel investoval v těchto objektech přes 60 mil. korun na energetických opatřeních, které městská část splácí z dosažené úspory, kterou garantuje dodavatel. Tento projekt ukazuje, že energetické úspory jsou v podstatě samofinancovatelné a snižovat emise skleníkových plynů se dá i zdarma nebo s pozitivním ekonomickým výsledkem. Letos chceme jít ještě dál, v rámci koaliční dohody jsme se zavázali, že budeme pro potřeby úřadu Prahy 3 odebírat pouze čistou energii z obnovitelných zdrojů.

Jakub Kutílek

Pardubice - Jakub Kutílek, zastupitel

V únoru 2019 jsem jako zastupitel města Pardubic na své čtvrtém zasedání zaznamenal nebývalý úspěch. Jako jediný zástupce Strany zelených v 39ti členném sboru jsem ve spolupráci se svými čtyřmi pirátskými kolegy a občanskými iniciativami dokázal prosadit schválení negativního vyjádření města k výjimkám pro uhelnou elektrárnu Chvaletice. Tu nedlouho před plánovaným termínem odstavení koupila od ČEZu v roce 2013 Severní energetická uhlobarona Pavla Tykače, aby měla kde pálit hnědé uhlí ze svých severočeských dolů ČSA a Vršany. Pokud provozovatel elektrárny výjimku nedostane, bude se muset rozhodnout, zda investuje do technologií na snížení emisí rtuti a oxidů dusíku, nebo elektrárnu zavře.

Vladimír Buřt

Horní Jiřetín - Vladimír Buřt, starosta

Město Horní Jiřetín jsme museli nejdříve zachránit před zbořením. Mělo následovat cca 110 měst a vesnic, které byly v severozápadních Čechách kvůli těžbě uhlí zlikvidovány v letech 1960 až 1993. Na vlastní kůži pociťujeme, jakou cenu si vybírá těžba a pálení uhlí a jak moc negativní jsou přímé i nepřímé důsledky. Protože proti těžbě a spalování uhlí bojuji již řadu let, mohu s radostí konstatovat, že od 90. let došlo k velmi významnému posunu v názoru veřejnosti. V počátcích našeho boje bylo většinové stanovisko asi takovéto: „je to špatné, ale nic jiného než uhlí nemáme“. Dnes je takový přístup spíše ojedinělý a většina veřejnosti již dobře ví, že se s uhlím musí skončit, a to pokud možno hned.

Petr Globočník

Litvínov - Petr Globočník, zastupitel

Litvínov je jedním z mála rebelujících měst v Ústeckém kraji. Na posledním zastupitelstvu, jehož jsem od roku 2018 členem, jsme odmítli krajskou energetickou koncepci. Ta totiž počítá s těžbou uhlí velkolomu Bílina za dnešní zákonné limity. Pokud bude těžba dále pokračovat, stane se z Litvínova město na okraji dvou obrovských jam. Jako rodič musím navíc myslet na budoucnost svých dětí. Lidé v mém rodném kraji trpí dlouhodobě nadměrně celou řadou onemocnění, umírají předčasně. Spalování uhlí má i přímou souvislost se změnou klimatu. Je pro mě proto nepřijatelné, abychom kvůli honbě za ziskem z uhlí ničili dětem jejich budoucnost. Proto jsem již řadu let členem litvínovského spolku Kořeny, z.s., který aktivně brání prolomení limitů těžby hnědého uhlí a spoluzakládal jsem také hnutí Limity jsme my.

Zastavme klimatickou změnu

Podpořte darem kampaň Bez uhlí nebo se ještě lépe staňte stálým přispěvatelem Strany Zelených, která dlouhodobě podporuje politiku udržitelnosti a nebere změnu klimatu na lehkou váhu

Chci podpořit →

Podporujeme

Platformy pro energeticky udržitelnou budoucnost a protiuhelné kampaně