Pojďme přepnout!

Mezivládní panel pro klimatickou změnu OSN varuje: Zbývá sotva 12 let, abychom při maximálním společném úsilí odvrátili klimatický kolaps a zachránili planetu pro další generace. Odpojení se od špinavého uhlí je to nejmenší.

Proč bez uhlí?

Uhelná energetika je nejhorší příspěvek Česka ke klimatickým změnám.

V cestě za směřováním k nulovým emisím je tzv. vystoupení z uhlí bezprostředně nutný cíl k dosažení.

Pojďme s tím skoncovat! Přestaňme konečně financovat špinavou energii!

Už dnes je možné přepnout veřejnou správu a samosprávu na obnovitelnou energii a ukázat, že nám není jedno, jaká bude budoucnost.

Začít můžeme zdola. Změňme poptávku po energiích v Česku. Tlakem na obce, kraje a firmy, aby používaly výhradně elektřinu z čistých a obnovitelných zdrojů. Změnou poptávky na trhu podpoříme rozvoj obnovitelných zdrojů a urychlíme konec uhlí.

Chci přepnout! →

Kde se přepíná

Praha 3 - Ondřej Rut, místostarosta

Ve zvyšování energetické účinnosti v obcích je obrovský potenciál. Už v roce 2014 iniciovali Zelení v městské části Praha 3 projekt energetických úspor se zaručeným výsledkem (EPC), do kterého jsme zapojili 12 objektů, většinou základních škol. Soukromý dodavatel investoval v těchto objektech přes 60 mil. korun na energetických opatřeních, které městská část splácí z dosažené úspory, kterou garantuje dodavatel. Tento projekt ukazuje, že energetické úspory jsou v podstatě samofinancovatelné a snižovat emise skleníkových plynů se dá i zdarma nebo s pozitivním ekonomickým výsledkem. Letos chceme jít ještě dál, v rámci koaliční dohody jsme se zavázali, že budeme pro potřeby úřadu Prahy 3 odebírat pouze čistou energii z obnovitelných zdrojů.

Pardubice - Jakub Kutílek, zastupitel

V únoru 2019 jsem jako zastupitel města Pardubic na své čtvrtém zasedání zaznamenal nebývalý úspěch. Jako jediný zástupce Strany zelených v 39ti členném sboru jsem ve spolupráci se svými čtyřmi pirátskými kolegy a občanskými iniciativami dokázal prosadit schválení negativního vyjádření města k výjimkám pro uhelnou elektrárnu Chvaletice. Tu nedlouho před plánovaným termínem odstavení koupila od ČEZu v roce 2013 Severní energetická uhlobarona Pavla Tykače, aby měla kde pálit hnědé uhlí ze svých severočeských dolů ČSA a Vršany. Pokud provozovatel elektrárny výjimku nedostane, bude se muset rozhodnout, zda investuje do technologií na snížení emisí rtuti a oxidů dusíku, nebo elektrárnu zavře.

Zastavme klimatickou změnu

Podpořte darem kampaň Bez uhlí nebo se ještě lépe staňte stálým přispěvatelem Strany Zelených, která dlouhodobě podporuje politiku udržitelnosti a nebere změnu klimatu na lehkou váhu

Chci podpořit →

Podporujeme

Platformy pro energeticky udržitelnou budoucnost a protiuhelné kampaně