Jak přepnout?

Jde to! S přepínáním na čistou energii v obcích již máme reálné pozitivní zkušenosti. Zde je s vámi pro inspiraci sdílíme. Zkušenosti vycházejí primárně ze městských částí Praha 1, 3 a 7, kde Zelení iniciovali a dotáhli přepnutí na čistou energii. Zkušenost radí, že se přepínání zpravidla zdaří tehdy, pokud je iniciováno z vládnoucí koalice. Ale nezoufejte. Vzhledem k důležitosti klimatických otázek však určitě není nemožné iniciovat přepnutí z opozice, respektive přes shodu napříč politickým spektrem.

green energy

Zjistěte a hlídejte termíny smluv

Obce mají typicky smlouvy na odběrová místa na dobu neurčitou s výchozím regionálním poskytovatelem. Některé obce už mají nyní vysoutěženy smlouvy v aukci na energetické burze. Vzhledem k výpovědním lhůtám, respektive k platnosti a automatickému prodloužení smluv se stávajícím dodavatelem, je třeba o těchto mít přehled a znát termíny stávajících smluv tak, aby se mohla v dostatečném předstihu připravit aukce s novými podmínkami.

Připravte podmínky aukce energií

Vypsání a správné nastavení soutěžních podmínek je klíčové. Ve výzvě k účasti v elektronické aukci by určitě nemělo chybět:

  1. Jaká odběrná místa jsou součástí poptávky
  2. Předpokládaný odběr
  3. Období poptávané dodávky
  4. Termín konání poptávkového řízení
  5. Podmínka garantovaného původu elektřiny
  6. Kritéria, podle kterých budou nabídky hodnoceny
  7. Způsob provedení aukce, další podmínky

Odběrná místa

Specifikace odběrných míst adresou, EAN číslem a IČ odběratele v příloze. V podmínkách je vhodné dále specifikovat, že odběrná místa se mohou v průběhu doby trvání poptávané dodávky mohou měnit.

Předpokládaný odběr

Předpokládaný odběr vycházející ze současné spotřeby odběrných míst vypočtený dle délky poptávaného období a rozdělený dle odběrných tarifů na položky.

Období poptávané nabídky

Minimální smysluplné trvání 1 rok, včetně případného mechanismu automatického prodloužení, pokud má existovat.

Termín konání poptávkového řízení

Při vypsání termínu konání je třeba odlišovat dva typy termínů:

Podmínka na záruku původu elektřiny

Je třeba dostatečně striktně formulovat záruky a požadavky na původ elektrické energie. Pro inspiraci, toto je možné formulovat i velmi jednoduše, podobně jako učinili na Praze 1: „se 100% podílem zelené energie z obnovitelných zdrojů“. Podmínka může být i komplexnější - může být třeba omezena na dodavatele, kteří obchodují pouze s OZE, případně může formulovat i detailní energetický mix v rámci OZE. Veďte však v patrnosti, že přílišnou specifikací by mohlo dojít k vyloučení většiny nebo dokonce všech potenciálních dodavatelů.

Kritéria, podle kterých budou nabídky hodnoceny

Jsou-li vhodně definovány ostatní podmínky, lze rozhodovat pouze dle nejnižší celkové nabídkové ceny. Celkovou cenu lze chápat ve smyslu součtu ceny za dodanou elektřinu a ceny za garanci původu dle specifikace poptávky.

Způsob provedení aukce

Lze doporučit, aby byly využity poradenské služby, tj. aby aukce proběhla ve spolupráci s firmou, která má znalosti a zkušenosti v oblasti e-aukcí a je schopna zajistit technické řešení.


Sdílejte

Sdílet na Facebooku nebo Sdílet na Twitteru